Český kryptoprůmysl tématem jednání v Poslanecké sněmovně

Kryptoprůmysl má zásadní význam pro rozvoj digitální ekonomiky a zvyšování konkurenceschopnosti českého hospodářství. Stát by proto měl nastavit takové podmínky, které jej budou podporovat. To je závěr jednání Podvýboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku v Poslanecké sněmovně, který se tématu kryptoměn věnoval ve středu 21. června.

Poslanci podpořili také kryptopodnikatele ve střetu s bankami kvůli uzavírání bankovních účtů a za klíčové označili urychlené přijetí evropského nařízení o trzích s kryptoaktivy.

Podpora českého parlamentu pro kryptoprůmysl je důležitá především nyní, kdy se Česko připravuje na implementaci regulace MiCA. A tento proces ukáže, zda svůj potenciál v oblasti kryptoaktiv dokáže využít.

Kromě poslanců se zásadního jednání podvýboru zúčastnili také zástupci kryptoprůmyslu, České národní banky, Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Celé znění usnesení si můžete přečíst na stránkách Poslanecké sněmovny.

Komentáře


Jiří Havránek
poslanec Parlamentu České republiky, člen Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a člen Rozpočtového výboru PČR

Sněmovní Podvýbor pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku se již poněkolikáté věnoval blížící se regulaci kryptoměn všeobecně známé pod zkratkou MiCA. Co je důležité – podařilo se k jednomu stolu posadit zástupci gesčních ministerstev, České národní banky a důležitých hráčů v oblasti kryptoprůmyslu, za což všem děkuji!

Nebavili jsme se „pouze“ o MiCA, řešili jsme také ten největší a nejpalčivější problém, se kterým se žádný „kryptopodnikatel“ nemůže vypořádat, a to uzavírání bankovních účtů. V této věci je můj pohled jednoznačný – současná situace prostě brání podnikatelům a firmám v jejich podnikání. Tečka.

Co je důležité – kryptoměny jsou konečně tématem i v Poslanecké sněmovně. A i když je počet členů podvýborů malý, tak schválené doporučující usnesení ukazuje, že kolegové, kteří se v oblasti krypta orientují, nacházejí (v rámci současné sněmovny vzácnou) shodu.

Dovolím si ve zkratce citovat schválené usnesení:

Podvýbor doporučuje:

  • ČNB a Ministerstvu financí, aby z pozice regulátorů bankovního trhu řešily problematiku uzavírání bankovních účtů podnikatelům a firmám z oblasti kryptoprůmyslu;
  • Ministerstvu financí, aby účastníkem veřejných konzultací k implementaci nařízení MiCA byli i zástupci kryptoprůmyslu v České republice; 
  • vládě České republiky, aby předložila návrh legislativní úpravy adaptačního zákona k nařízení MiCA ve znění, které se bude řídit zásadami rychlosti a hospodárnosti. Rychlé přijetí právní úpravy zajistí budoucí fungování a rozvoj kryptoprůmyslu v ČR.

MiCA, respektive její prováděcí zákon, bude fakticky první příležitostí, kdy se téma kryptoměn reálně otevře na plénu Poslanecké sněmovny. To je velký moment a také obrovská příležitost neřešit pouze regulaci, ale i další témata. Jako první mě napadá zavedení hodnotového a časového testu tak, jak je to u akcií.

Nemůžu vám slíbit, že pro podporu tohoto návrhu najdu sněmovní většinu. Ale garantuji vám, že se o to pokusím!

Legislativní proces prováděcího zákona k MiCA je na úplném začátku. Nicméně věřím, že už na začátku příštího roku se nám zákon dostane do Sněmovny.

Užijte si léto a o dalších posunech vás budu na stránkách KryptoNEWS rád informovat 😊.


František Vinopal,
předseda České kryptoměnové asociace

Délka, transparentnost a efektivnost licenčního řízení a narovnání podnikatelského prostředí je pro kryptoměnový byznys naprosto zásadní. Schválením MiCA jsme odstartovali mezi jednotlivými členskými státy závod o to, kdo půjde kryptoměnovému sektoru více naproti a nastaví jasná a motivační pravidla. Ty státy, které se nebojí inovací, budou na konci dne odměněny. Věřím, že Česká republika bude jedním z nich. V tomto smyslu bych připomněl studii o přínosu kryptoměnového průmyslu pro ČR. Řádově se bavíme o stovkách miliard v průběhu dalších 10 let, které může rozvoj kryptoměnového průmyslu ČR přinést a které zároveň mohou nenávratně zmizet mimo ČR. Za asociaci je klíčová role budoucího regulátora – tím má být ten, který bude skutečně dbát o rozvoj kryptoměnového trhu a podporovat všeobecnou osvětu o kryptoměnách, což byl i jeden ze závěrů podvýboru PSP ČR.

foto: unsplash.com