Jak na danění kryptoměn?

Podle pravidel v České republice musíte danit zisk z každého prodeje kryptoměny, tedy ať už za ni kupujete jinou kryptoměnu, nebo ji převádíte do fiat měny.

Do daňového přiznání musíte uvést všechny své příjmy z kryptoměn a následně je zdanit sazbou ve výši 15 procent. Pokud máte kryptoměnu jako investici, spadají pod §10 Zákona o daních z příjmů, tedy mezi „Ostatní příjmy“. Ostatní příjmy nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

Všechny transakce jsou zapsány na blockchainu, kde není možné příjemce či odesílatele plateb identifikovat. Finanční správa ale spolupracuje s kryptoměnovými burzami, kde každý při vstupu prochází ověřením identity, a je proto možné si vyžádat kompletní přehled transakcí a z nich určit daň. 

Pozor na problematiku kryptoměn v podnikání. V případě, že vám někdo platí za vaše služby nebo zboží prostřednictvím kryptoměn, se problematika dále rozšiřuje a nelze takto přijaté kryptoměny a jejich následný prodej danit jako ostatní příjem. Nezapomeňte, že těžba kryptoměny je vždy podnikáním.

Pokud vás nákup a prodej kryptoměn těší a zajímá, nebudete mít zřejmě radost z jejich evidence pro správné zanesení do přiznání. Nároky jsou poměrně vysoké, a stanovit tak jednotlivé ceny může být poměrně obtížné. Ministerstvo financí ČR vydalo 15. května 2018 sdělení k účtování a vykazování digitálních měn, kde doporučuje vnímat kryptoměnu jako zásobu a je potřeba kryptoměny evidovat jako byste měli sklad jednotlivých kryptoměn, který se oceňuje metodou FIFO nebo váženým aritmetickým průměrem.

Při určení výše vašeho výdaje k příjmům z kryptoměn máte možnost vybrat si jednu ze dvou účetních metod – FIFO a vážený průměr:

  • 1. FIFO (First in, first out) – evidujete nákupní ceny jednotlivého druhu kryptoměny. Podle toho, kterou nakoupíte první, tak u prvního prodeje použijete její nákupní cenu jako výdaj.

Příklad:

Metoda FIFO
Měna Množství ks Datum nákupu Cena nákupu Cena za ks Datum prodeje Vyskladnění kryptoměny Výpočet Cena prodeje Zisk ke zdanění
BTC 3 15.2.2023 61 680 USD 20 560 USD
BTC 0,5 18.3.2023 11 250 USD 22 500 USD
BTC 2 20.3.2023 41 120 USD (2* 20 560) 45 260 USD 4 140 USD
BTC 1,5 15.4.2023 31 810 USD (1* 20560 + 0,5*22500) 41 340 USD 9 530 USD
  • 2. Vážený aritmetický průměr – evidujete nákupní ceny jednotlivých druhů kryptoměn a děláte z jejich nákupních cen průměrnou cenu.

Příklad:

Metoda váženého aritmetického průměru
Měna Množství ks Datum nákupu Cena nákupu Průměrná cena za ks Datum prodeje Vyskladnění kryptoměny Výpočet Cena prodeje Zisk ke zdanění
BTC 3 15.2.2023 61 680 USD 20 560 USD
BTC 0,5 18.3.2023 11 250 USD 20 837 USD
BTC 2 20.3.2023 41 674 USD (2* 20 837) 45 260 USD 3 586 USD
BTC 1,5 15.4.2023 31 255,5 USD (1,5* 20 837) 41 340 USD 10 084,5 USD

Pokud byste takovou tabulku vést nechtěli, bude vás to ale něco stát. Nebudete si moci uplatnit žádný výdaj a zdaňovali byste tak celý příjem, což by se vám mohlo dost prodražit.

Na firmy jsou nároky ještě vyšší, včetně vedení účetnictví v korunách apod. Odvádí ale jednotnou daň ze zisku ve výši 19 procent.

Ještě upozorňujeme na to, že když je váš základ daně vyšší než 48násobek průměrné mzdy (zhruba dva miliony korun), tak se na vás vztahuje nad tento limit 23procentní daňová sazba místo patnáctiprocentní. Pokud jde o daň z přidané hodnoty (DPH), tak zde jsou kryptoměny od této daně osvobozené bez nároku na odpočet, jedná se o finanční činnost.

Nezapomeňte – termín pro odevzdání daňového přiznání v papírové podobě je 3. dubna. Pokud ho podáváte elektronicky, tak máte čas do 2. května, a pokud jej za vás odevzdává daňový poradce, tak lhůta končí 3. července 2023.

Otázky a odpovědi k danění kryptoměn

Kdy daníte?
Kdykoliv jste za kryptoměnu koupili jinou kryptoměnu nebo fiat a vznikl vám při tom zisk. Týká se to i těch situací, kdy například koupená kryptoměna následně klesla a vy jste ve výsledku ve ztrátě.

Kdy nedaníte?
Koupili jste kryptoměnu a držíte ji, aniž byste udělali nějakou transakci? Pak se na vás daňová povinnost nevztahuje. V Česku ale neplatí časový test, který by vás po určité době od daní osvobodil. Jakmile tedy provedete s kryptoměnou nějakou transakci, už máte povinnost podávat daňové přiznání.  

Jak připravit podklady pro daňové přiznání?
Pro daňové přiznání je potřeba nachystat veškeré transakce s kryptoměnami. Protože jsou důležité i převody mezi jednotlivými kryptoměnami, musíte být opravdu pečlivý. Je potřeba nachystat tabulku s jednotlivými transakcemi u jednotlivých kryptoměn a zjistit ceny za nákup a za prodej. Doporučujeme vám spíše metodu FIFO, která je jednodušší pro evidenci a výpočet cen. Do přiznání pak uvedete vaše příjmy z kryptoměn a vaše výdaje z kryptoměn, zůstane vám zisk ke zdanění nebo ztráta.

Jak počítat správný kurz směny?
U subjektů, které vedou účetnictví, lze používat denní kurzy nebo pevné kurzy. U poplatníků, kteří nevedou účetnictví, lze použít výše zmíněné kurzy nebo jednotné kurzy, které zveřejňuje Generální finanční ředitelství na začátku roku.

Co když to nepřiznám?
V takovém případě vám hrozí pokuty, penále z prodlení a při vyšších sazbách i vězení. Krácení daně je trestný čin a při krácení daně nad 100 tisíc korun hrozí odnětí svobody v délce 2 až 8 let.

Co když jsem kryptem zaplatil například za elektroniku nebo knihu?
Jakmile kryptoměnu použijete k nákupu služeb nebo zboží, jedná se o její prodej a musíte to zaznamenat do transakcí

Má obchodování s kryptoměnami vliv na moji účast v paušálním režimu?
Ano, jedná se o ostatní příjmy a platí zde limit pro příjmy v §8 – kapitálové příjmy, §9 – nájmy a §10 – ostatní příjmy 50 tisíc korun za rok. Pozor, jedná se o příjmy, ne o zisk. Pokud tedy nakoupím na 40 tisíc a prodám za 60 tisíc, tak platí pro splnění podmínky udržení v paušálním režimu příjem – tedy 60 tisíc korun, ne zisk 20 tisíc korun.

Co když chci kryptoměny někomu věnovat?
Kryptoměny darovat můžete. Platí zde stejná pravidla jako pro dary v tradičních měnách. To znamená, že pokud je příjemcem například váš přímý příbuzný, tak je dar o daně osvobozený. Ostatní jej ale musí danit 15 %.

Garant: Ing. Barbora Černohlávková, MBA, daňový poradce č. 4997, B & Tax s.r.o., www.btax.cz

Danění kryptoměn u sousedů

Slovensko – Na Slovensku platí podobná pravidla, jako u nás. Rozdílem je například to, že podléhají zdravotnímu pojištění ve výši 14 %, pokud je prodávajícím fyzická osoba, nepodnikatel. Je možné využít také řadu výjimek, kdy se daně neplatí, například pokud jsou celkové zisky investorů menší než 50 % z nezdanitelné částky základu daně pro daný rok.

Polsko – V Polsku všechny operace mezi kryptoměnami zdanění nepodléhají, tamní úřady ale požadují velmi podrobnou dokumentaci. Uvádět musíte přehled všech převodů z kryptoměn na fiat peníze, a to i s převodem v polské měně podle směnných kurzů Polské národní banky ze dne předcházejícího transakci. Přiznání za zakoupené kryptoměny podáváte i tehdy, pokud jste nedosáhli žádného zisku.

Německo – U našich západních sousedů obchody s kryptoměnami nepodléhají DPH a Bitcoin není považován za investici. Není tedy nutné platit 25% srážkovou daň za prodej se ziskem. Pokud kryptoměny jako fyzická osoba držíte více než rok, tak žádnou daň ze zisku platit nemusíte. Obecně je Německo velmi přátelské ke kryptoměnám.

Rakousko – Od loňského března je nutné v Rakousku platit daň z příjmu z kryptoměn. Investoři zaplatí při prodeji 27,5 procenta ze zisku. Jde o stejnou sazbu, jako například u akcií. Podobně je tomu u těžby kryptoměn, které jsou považovány za komerční aktivitu i se všemi daňovými dopady.

Foto: unsplash.com