Jak změnit zdanění kryptoměn a podpořit český krypto průmysl? Představujeme dva návrhy

V České republice schází samostatná úprava, jak danit kryptoměny. Řada evropských zemí v poslední době přitom zavedla či zavádí nová pravidla, jak kryptoměny danit, a přijala řadu výjimek včetně nulových sazeb daně.

Tuzemská legislativa ale stále vnímá kryptoměny jako formu zboží.  Pro zisky z kryptoměn se proto u fyzických osob uplatňuje sazba daně ve výši 15 %, případně 23 %, pokud jsou vaše celkové roční příjmy vyšší než 1,9 milionu korun. Zdanění podléhá rovněž takový zisk, který vám vznikne obchodováním kryptoměn za jiné kryptoměny. Podle některých zákonodárců i zástupců krypto průmyslu ale současná pravidla omezují rozvoj a potenciál kryptoměn pro českou ekonomiku. Je proto podle nich potřeba zdanění kryptoměn změnit.

Jiří Havránek
 poslanec Parlamentu České republiky, člen Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a člen Rozpočtového výboru PČR

“Česká republika má ty nejlepší předpoklady být celosvětovou velmocí v oblasti virtuálních aktiv. Díky dlouhodobě budované české kryptokomunitě máme jako země kompletní prostředí – od těžebních poolů, přes směnárny, burzy až po podniky, které přijímají platbu v kryptoměnách.

Je proto nutné co nejdříve začít budovat chybějící legislativu a odstraňovat bariéry a nefunkční nařízení, které rozvoj českých projektů v oblasti krypto průmyslu brzdí. Jsem rád, že se Česká republika jako předsednická země v Radě Evropské unie aktivně zapojila do příprav nové evropské regulace kryptoměn MiCA.

Rád bych postupně přicházel s konkrétními iniciativami a návrhy, díky kterým by Česko svůj potenciál v kryptoměnách využilo.

V oblasti zdanění kryptoměn podporuji dvě konkrétní změny, po kterých rovněž volají zástupci krypto průmyslu. Tou první je zavedení časového testu, podobně jako u akcií, kde nám může být inspirací Německo. Druhou je pak zdanění obchodů s kryptoaktivy až ve chvíli, kdy dochází k jejich převodu na fiatovou měnu, což usnadní život day2day obchodníků a zároveň zjednoduší a zpřehlední systém pro finanční správu.“

Adam Neuberger
odborník na kryptoměny a spoluzakladatel projektu Probinex

“Současná pravidla pro zdanění kryptoměn český krypto průmysl zbytečně zatěžují. Měli bychom se inspirovat řadou evropských zemí, které se snaží formou daňových úlev ekonomický potenciál kryptoměn podporovat.

Jedním z konkrétních návrhů, jak tuzemská pravidla upravit, je zavést povinnost danit zisk až poté, co bude kryptoměna směněna za fiatovou měnu. Tím se pro firmy odbourá nutnost evidovat jednotlivé transakce mezi kryptoměnami navzájem a výrazně se uleví v nákladech na byrokracii.

Druhou důležitou změnou, která by českému krypto průmyslu výrazně pomohla, je zavedení časového testu. Takto to funguje například v Německu. Tam jste v případě, že držíte kryptoměnu více než jeden rok, od daně zcela osvobozeni.”

Česká republika se v současné době coby předsednická země v Radě EU plně soustředí na dotažení nové evropské regulace kryptoměn MiCA. V oblasti zdanění kryptoměn zatím žádné větší změny nechystá.

Stefan Fous
Odbor Vnější vztahy a komunikace, Ministerstvo financí

„Současná česká účetní legislativa neobsahuje konkrétní úpravu způsobu účtování a vykazování digitálních měn. Tuto problematiku zatím neupravují ani mezinárodní účetní standardy (IFRS) a ze strany jejich tvůrců prozatím nebylo vydáno ani žádné doporučení týkající se vykazování digitálních měn.

Ministerstvo financí se aktivně podílí na tvorbě nové evropské regulace kryptoaktiv (tzv. nařízení MiCA). To si klade za cíl zvýšení ochrany investorů především zavedením nutného minima zveřejňovaných informací o daném kryptoaktivu ze strany kryptosměnáren a burz s kryptoměnami. Ty nově budou mít také povinnost získat k poskytování svých služeb povolení a stanou se tak dohlíženými subjekty. Předpokládáme, že by tato nová pravidla mohla být schválena v průběhu letošního roku.“

K zdanění kryptoměn přistupují jednotlivé státy různě. Například v Evropě k tomu vstřícně přistupuje Německo či Portugalsko. V Německu platí například princip časového testu – pokud držíte kryptoměnu déle než rok, pak ji nedaníte. Naopak v Japonsku jsou kryptoměny zatíženy daňovou sazbou se silnou progresí až 45 %.