KryptoNEWS

27. 03. 2023


KryptoNEWS11

Kryptoměny čekají změny. Politici volají po zavedení časového testu


Změňme pravidla, jak se v Česku daní kryptoměny. Na tom se shodují nejen zástupci kryptoprůmyslu, ale také politici. Podporu má například zavedení takzvaného časového testu. Ten osvobozuje od daně ty, kteří drží kryptoměny po určitou dobu například jednoho roku. Zlepšení by mohlo přivést také danění až po převodu kryptoměn do fiat měny.

„Obecně se domnívám, že otázka zdanění kryptoměn je dosti nejasná. Jedná se o velmi rychle se rozvíjející sektor, na což je třeba reagovat i citlivým přizpůsobením daňových pravidel. Legislativní úprava na úrovni EU v současné době neexistuje, nicméně částečně se projednává v rámci přípravy směrnice o administrativní spolupráci,“ říká europoslanec Ondřej Kovařík (nestraník za hnutí ANO). Jeho podporu má především zavedení časového testu. „Nevidím důvod, proč například u akcií lze uplatnit toto pravidlo a u kryptoměn to uplatnit nelze,“ dodává.

Zavedení časového testu schvaluje také poslanec Jiří Havránek (ODS). Poukazuje přitom jak na přístup jiných evropských států (například Německa), tak na srovnání s jinými investičními produkty. Zároveň by podle něj pomohla i změna, kdy by zdanění kryptoměn nastalo až ve chvíli, kdy dojde k jejich převodu do fiat měny. „Toto je krok, který by výrazně zjednodušil život pravidelným traderům, ale i finanční správě. Nicméně si nemyslím, že by tomuto kroku byla nakloněna většina Poslanecké sněmovny,“ dodává.

Europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti) považuje za v podstatě správný jak časový test, tak danění po převodu do fiat i zrušení zdanění kryptoměn ve chvíli, kdy nejsou hlavním zdrojem příjmů. „Dlouhodobě si myslím, že kryptoměny jsou nástroj pro decentralizaci finančního sektoru. Nechtěl bych je proto zatížit zbytečnou byrokracií, zároveň počítám s tím, že povedou k daňovým výnosům analogicky jako u klasické banky,“ vysvětluje Peksa.

Změny chce také kryptoprůmysl

Po změnách zdanění kryptoměn dlouhodobě volají také zástupci kryptoprůmyslu. Například Pavel Niedoba, zakladatel a CEO směnárny Simplecoin, považuje za nejdůležitější danit kryptoměny až při prodeji. „Současných 15 % je prakticky nejnižší daň, kterou lze u nás z profitu zaplatit. Úlevy, jako časový test, jsou samozřejmě vítané, ale nikoli stěžejní. Z mé zkušenosti nemají lidé problém zisk z kryptoměn zdanit,“ říká Niedoba. Sektorovou daň z kryptoměn, jako je na Slovensku, má za diskriminační.

„Dává mi největší smysl zrušit zdanění směny krypto-krypto. Není to v komunitě nejpreferovanější varianta (tou je nejspíš časový test), ale odstraňuje nejvíce třecích ploch,“ říká právník Kirill Juran, CEO SimpleTax&Law. Podle něj je v praxi vypočítání daně velmi obtížné. „Složité DeFi operace, trading, arbitráže atd. se dají danit jen s velkým množstvím úsilí při počítání daně a s ještě větším množstvím úsilí při vysvětlování v případě daňové kontroly,“ vysvětluje.

Změny v danění kryptoměn by uvítaly kryptoměnové projekty i na Slovensku. „Současné daňově-odvodové zatížení z kryptoměn na Slovensku je podle našeho názoru nastavené velmi přísně, zhoršuje zkušenost už existujících uživatelů a odrazuje nové. Zavedení časového testu by podpořilo potenciál dlouhodobého spoření v kryptoměnách,“ říká Juraj Forgács, CEO a zakladatel Fumbi.

ANKETA:

 1. Jste pro úpravu pravidel pro danění kryptoměn? Pokud ano, proč?
 2. Kterou z těchto změn byste podpořili a proč?
 • Zrušit zdanění kryptoměn v případech, kdy nejsou hlavním zdrojem příjmu
 • Časový test – osvobodit od daně ty, kteří drží kryptoměny více než rok
 • Zdanění kryptoměn až ve chvíli, kdy dojde k jejich převodu na fiat měny (standardní měnu uznávanou státem)

Ondřej Kovařík, poslanec Evropského parlamentu (nestraník za hnutí ANO, skupina Renew Europe)

1. Obecně se domnívám, že otázka zdanění kryptoměn je dosti nejasná. Jedná se o velmi rychle se rozvíjející sektor, na což je třeba reagovat i citlivým přizpůsobením daňových pravidel. Legislativní úprava na úrovni EU v současné době neexistuje, nicméně částečně se projednává v rámci přípravy směrnice o administrativní spolupráci. Klíčové je ale nastavení předpisů na národní úrovni. Jsem toho názoru, že způsob zdanění kryptoaktiv by měl odpovídat například zdanění investičních produktů. Česká účetní legislativa aktuálně nahlíží na kryptoměny jako na zboží či v případě těžby jako na vlastní výrobek.

2. Podporuji zavedení časového testu – tedy osvobození od daně pro ty, kteří drží kryptoměny po delší dobu, například jednoho roku. Nevidím důvod, proč například u akcií lze uplatnit toto pravidlo a u kryptoměn to uplatnit nelze.

Byl bych také pro zavedení zdanění kryptoměn až ve chvíli, kdy dojde k jejich převodu na fiat měnu. Současná úprava de facto znamená, že danit by se měly i transfery v kryptu například mezi individuálními peněženkami, to se mi nezdá přiměřené.


ANKETA:
Kryptoprůmysl dlouhodobě volá po změnách ve zdanění krypta. Jaká z těchto
možných změn má vaši podporu? A proč?

 • Zrušit zdanění kryptoměn v případech, kdy nejsou hlavním zdrojem příjmu
 • Časový test – osvobodit od daně ty, kteří drží kryptoměny více než rok
 • Zdanění kryptoměn až ve chvíli, kdy dojde k jejich převodu na fiat měny (standardní měnu uznávanou státem)

Pavel Niedoba, zakladatel a CEO směnárny Simplecoin

Pro mě je nejdůležitější danit kryptoměny až při prodeji. Současných 15 % je prakticky nejnižší daň, kterou lze u nás z profitu zaplatit. Úlevy, jako časový test, jsou samozřejmě vítané, ale nikoli stěžejní. Z mé zkušenosti nemají lidé problém zisk z kryptoměn zdanit. Sektorová daň z kryptoměn, jako je na Slovensku, je samozřejmě diskriminační a ve spravedlivém státě nemá ospravedlnění. Je nutné si uvědomit, že právě nyní probíhá globální souboj o právo lidí disponovat svobodnými penězi. Většina bank a vlád v EU, USA, Rusku, Číně atd. se netají veřejnou kartelovou dohodou za účelem omezení nebo ovládnutí celého trhu s kryptoměnami. V době, kdy je finanční krize nevyhnutelná a obrovské banky musí být zachraňovány vládami v řádu dní, je jasné, že regulátoři selhávají a banky nejsou schopny plnit svoji jednoduchou funkci, kterou od nich očekáváme. Bitcoin v hardwarové peněžence bude brzy jedna z mála jistot, kterou budou lidé ve finančním světě mít.

Kirill Juran, CEO, SimpleTax&Law

Dává mi největší smysl zrušit zdanění směny krypto-krypto. Není to v komunitě nejpreferovanější varianta (tou je nejspíš časový test), ale odstraňuje nejvíce třecích ploch.

V daňových kontrolách, které máme otevřené, vidíme, že cokoliv komplexnějšího než nákup→hodl→prodej je pracovníkům FÚ těžko vysvětlitelné. Složité DeFi operace, trading, arbitráže atd. se dají danit jen s velkým množstvím úsilí při počítání daně a s ještě větším množstvím úsilí při vysvětlování v případě daňové kontroly. Navíc ani samotní úředníci finanční správy nejsou dostatečně vybaveni, aby mohli takového kontroly efektivně provádět.

Zrušit zdanění kryptoměn v případech, kdy nejsou hlavním zdrojem příjmu – Toto není vhodný přístup. Pro velkou řadu lidí se krypto stalo hlavním zdrojem příjmu až ve chvíli, kdy výrazně vzrostla jeho cena. Je to kategorie, která by se velmi těžko rozlišovala.

Časový test – osvobodit od daně ty, kteří drží kryptoměny více než rok – Časový test je varianta, která dává smysl. Dokonce jsme ji navrhovali i v Poslanecké sněmovně. Je zde argument srovnání pravidel hry krypto-akcie.

Zdanění kryptoměn až ve chvíli, kdy dojde k jejich převodu na fiat měny (standardní měnu uznávanou státem) – Ano, toto je za mě nejelegantnější řešení a je také pro kryptokomunitu jedno z nejvýhodnějších.

Přečtěte si další názory osobností na změny danění kryptoměn na www.kryptobezpecne.cz

Jak na danění kryptoměn?


Podle pravidel v České republice musíte danit zisk z každého prodeje kryptoměny, tedy ať už za ni kupujete jinou kryptoměnu, nebo ji převádíte do fiat měny.

Do daňového přiznání musíte uvést všechny své příjmy z kryptoměn a následně je zdanit sazbou ve výši 15 procent. Pokud máte kryptoměnu jako investici, spadají pod §10 Zákona o daních z příjmů, tedy mezi „Ostatní příjmy“. Ostatní příjmy nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

Všechny transakce jsou zapsány na blockchainu, kde není možné příjemce či odesílatele plateb identifikovat. Finanční správa ale spolupracuje s kryptoměnovými burzami, kde každý při vstupu prochází ověřením identity, a je proto možné si vyžádat kompletní přehled transakcí a z nich určit daň. 

Pozor na problematiku kryptoměn v podnikání. V případě, že vám někdo platí za vaše služby nebo zboží prostřednictvím kryptoměn, se problematika dále rozšiřuje a nelze takto přijaté kryptoměny a jejich následný prodej danit jako ostatní příjem. Nezapomeňte, že těžba kryptoměny je vždy podnikáním.

Pokud vás nákup a prodej kryptoměn těší a zajímá, nebudete mít zřejmě radost z jejich evidence pro správné zanesení do přiznání. Nároky jsou poměrně vysoké, a stanovit tak jednotlivé ceny může být poměrně obtížné. Ministerstvo financí ČR vydalo 15. května 2018 sdělení k účtování a vykazování digitálních měn, kde doporučuje vnímat kryptoměnu jako zásobu a je potřeba kryptoměny evidovat jako byste měli sklad jednotlivých kryptoměn, který se oceňuje metodou FIFO nebo váženým aritmetickým průměrem.

FIFO (First in, first out) – evidujete nákupní ceny jednotlivého druhu kryptoměny. Podle toho, kterou nakoupíte první, tak u prvního prodeje použijete její nákupní cenu jako výdaj.

Vážený aritmetický průměr – evidujete nákupní ceny jednotlivých druhů kryptoměn a děláte z jejich nákupních cen průměrnou cenu.

Na firmy jsou nároky ještě vyšší, včetně vedení účetnictví v korunách apod. Odvádí ale jednotnou daň ze zisku ve výši 19 procent.

Ještě upozorňujeme na to, že když je váš základ daně vyšší než 48násobek průměrné mzdy (zhruba dva miliony korun), tak se na vás vztahuje nad tento limit 23procentní daňová sazba místo patnáctiprocentní. Pokud jde o daň z přidané hodnoty (DPH), tak zde jsou kryptoměny od této daně osvobozené bez nároku na odpočet, jedná se o finanční činnost.

Nezapomeňte – termín pro odevzdání daňového přiznání v papírové podobě je 3. dubna. Pokud ho podáváte elektronicky, tak máte čas do 2. května, a pokud jej za vás odevzdává daňový poradce, tak lhůta končí 3. července 2023.

Příklady, jak vést evidenci u obou metod, i nejčastější otázky a odpovědi k danění kryptoměn najdete na www.kryptobezpecne.cz.

Garant: Ing. Barbora Černohlávková, MBA, daňový poradce č. 4997, B & Tax s.r.o., www.btax.cz

Trendy a novinky


Krachy amerických bank způsobily nejistotu

V březnu krátce za sebou zkrachovalo několik bankovních společností, což vyvolalo značné obavy o stabilitu celého systému. Bankrot vyhlásily Silicon Valley Bank a Signature Bank. Do dobrovolné likvidace vstoupila také americká kryptoměnová banka Silvergate Bank, která se potýkala s potížemi po kolapsu kryptoburzy FTX. Dopad to mělo i na krypto svět, protože Signature Bank se zaměřovala i na kryptoměny a téměř čtvrtina jejích vkladů byla z této oblasti.  

Bitcoin se dostal na devítiměsíční maximum

Z potíží bankovního sektoru těží kryptoměny. Bitcoin dosáhl 20. března hodnoty 28 500 dolarů, což je v přepočtu zhruba 637 tisíc korun. Jde o jeho maximum od června 2022. Třetí březnový týden hodnota Bictoinu vzrostla dokonce o 26 procent, což je nejlepší výsledek od dubna 2019. Zatím nejvyšší úrovně dosáhl v listopadu 2021, kdy se přiblížil k hranici 69 tisíc dolarů. Ceny dalších kryptoměn aktuálně stoupají také.

Češi ukládají peníze do zlata, termínovaných vkladů a realitních fondů

Aby lidé ochránili své peníze před inflací, investují nejčastěji do zlata. Ukázal to průzkum agentury Median pro společnost Golden Gate. Podle jeho výsledků investiční zlato volí 24 procent lidí, termínovaný vklad 21 procent a nemovitostní fondy 19 procent respondentů. Na dalších místech se umístil nákup nemovitostí, akcií a dluhopisů a investiční fondy. Naopak kryptoměny zvolilo pouze sedm procent Čechů, kteří se průzkumu zúčastnili.

Čísla, data, informace v souvislostech


Kryptodary pro Ukrajinu přesáhly 70 milionů dolarů

Od začátku války získala Ukrajina formou darů prostřednictvím kryptoměn téměř 70 milionů dolarů. Nejčastěji jde o Ether (téměř 29 milionů dolarů), Bitcoin (téměř 23 milionů dolarů) a Tether (11,6 milionů dolarů). Uvedla to společnost Chainalysis.

Většina z těchto prostředků přišla v prvních měsících od vypuknutí konfliktu. Peníze byly podle dřívějšího vyjádření ukrajinského vicepremiéra a ministra pro digitální transformaci Mychajlo Fedorova použity například na nákup vojenského vybavení nebo léků.

Krypto BEZPEČNĚ


Jak nenaletět na falešné ICO

Falešné ICO (Initial Coin Offering – prvotní nabídka krytoměn) jsou nejčastějším způsobem, jak se podvodníci snaží vylákat peníze od lidí. Falešné ICO se často tváří jako legitimní projekt, který chce vytvořit novou kryptoměnu nebo platformu a nabízí investiční příležitost ve formě prodeje svých tokenů. Nicméně, často se ukáže, že tito podvodníci neplánují vytvořit žádný funkční produkt, ale pouze shromažďují peníze od lidí a poté zmizí. Některé projekty vypadají na první pohled skutečně jako velmi seriózní, někdy se jedná o podvod na první pohled.

Jak se vyhnout podvodnému ICO:

 • Prověřte tým projektu – ověřte, že jsou legitimní a mají zkušenosti v oboru, dohledatelní na LinkedInu nebo jiné sociální platformě.
 • Podívejte se na whitepaper – je to detailní dokument, který popisuje, jak projekt funguje.
 • Prověřte zdroj financování – jestliže projekt není podporován žádnou velkou firmou, je to podezřelé.
 • Sledujte sociální média projektu – jestliže nejsou aktivní a komunikativní, může to znamenat, že nejsou seriózní.
 • Sledujte, co slibují – sliby nerealistických výnosů nejsou důvěryhodné.
 • Prověřte, jaké produkty nebo služby nabízí – jestliže projekt nemá žádné konkrétní produkty nebo služby, může to budit pochybnosti.
 • Prověřte, že je projekt auditován někým známějším jako např. Ackee Blockchain. 

Jaké jsou další metody podvodníků, jak je poznat a jak se jim vyhnout najdete na www.kryptobezpecne.cz.

Co o kryptu možná nevíte


Decoupling

Decoupling je termín používaný v ekonomice a finančnictví, který se vztahuje na situaci, kdy se obvykle spojené trhy nebo aktiva oddělí a začnou se pohybovat nezávisle na sobě. Například, když se dva trhy obvykle pohybují v paralelním směru a najednou se jeden z nich začne pohybovat v opačném směru, může být toto oddělení trhů označováno jako decoupling.

Tento termín se také často používá v souvislosti s kryptoměnami a trhy s nimi spojenými, kdy se kryptoměny začnou pohybovat nezávisle na ostatních trzích, jako jsou trhy s akciemi nebo komoditami.

Aktuálně není možné jednoznačně říct, zda na kryptoměnovém trhu probíhá decoupling. V minulých obdobích byla výrazně patrná korelace mezi růstem nebo poklesem cen Bitcoinu a dalších kryptoměn, ale v poslední době se situace mění.

Coin měsíce


Coin měsíce Březen – CONFLUX (CFX)

14. února – 16. března (zhodnocení 463 %)

Ačkoliv blockchain Conflux existuje už od konce roku 2021, působí jako horká novinka na trhu. Jde o čínský projekt, což je dvojsečná zbraň. Na jednu stranu má ekosystém Confluxu přístup do čínské ekonomiky, a to umožnilo vytvořit partnerství s čínskými pobočkami McDonald‘s nebo s čínskou kopií Instagramu XiaohongShu. Na druhou stranu je jasné, že ve vedení Conflux budou komunističtí straníci. Conflux nedávno změnil svůj konsenzuální mechanismus z PoW na hybridní PoS, a zároveň zavedl nový „burning“ mechanismus.

Všechny tyto změny velmi rychle protlačily CFX do top 100 kryptoměn dle velikosti tržní kapitalizace (78. k 16. 3. 2023). Jde o v současnosti jediný Čínou regulatorně uznávaný blockchain a nabízí unikátní expozici k čínskému trhu, ačkoliv to samo o sobě přináší podstatná rizika.

Garant rubriky:

Co nás čeká: DUBEN

 • 14. 4. 2023 – Začíná jarní zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, Washington
 • 15. 4. 2023 – Konference Block´23, Zlín

Rádi vám doplníme další komentáře a informace z kryptosvěta.

+420 724 209 854

Vydává AMI Communications, Týn 4/641, 110 00 Praha 1, IČ: 63077370, +420 234 124 112, topmanagement@amic.cz