KryptoNEWS

30. 9. 2022


TÉMATA:    JAK SE DANÍ KRYPTOMĚNY    l    NÁVRHY NA ZDANĚNÍ KRYPTA     l     KYC

KryptoNEWS6

Anketa

Jaké jsou potřeba legislativní změny v danění kryptoměn?  

Kirill Juran, CEO, SimpleTax&Law 

V současnosti daňové zákony existenci krypta nijak nereflektují. V prvé řadě je proto potřeba vyřešit alespoň ty otázky, které jsou v praxi často až neřešitelné a velmi nákladné z hlediska daňové compliance. Příkladem za všechny by bylo nedanění směny krypta za krypto. Vítanou změnou by byl nepochybně také časový test pro osvobození příjmů z prodeje krypta od daně podobně jako u cenných papírů.

Adam Neuberger, odborník na kryptoměny, spoluzakladatel projektu Probinex

Změny jsou určitě potřeba. Současná pravidla zdanění kryptoměn brzdí potenciál českého krypto průmyslu a komplikují firmám jejich podnikání. Celoevropská regulace MiCA otevře dveře pro další firmy, podnikající v kryptu. Každý podnikatel bude hledat stát, který mu pro jeho projekt nabídne ty nejlepší podmínky, včetně daňových pravidel. Byla by škoda, aby Česká republika o tento byznys přicházela. Proto bych navrhoval v oblastí zdanění kryptoměn dvě změny. První je zavedení časového testu podobně, jako například zavedlo Německo. Tam jste v případě, že držíte kryptoměnu více než 1 rok, od daně zcela osvobozeni. Druhou změnou by mohlo být zavedení pravidla, že danit se bude až při přechodu z krypta do FIAT měny.  

Jiří Havránek, poslanec Parlamentu České republiky, člen Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a člen Rozpočtového výboru PČR

Z mého pohledu jsou důležité dvě klíčové změny. Zaprvé zavedení časového testu, podobně jako u akcií, které zamezí "Casino efektu". Zde nám může být inspirací například Německo. Druhou úpravou je zdanění zisků z kryptoměn až ve chvíli, kdy dochází k přechodu na FIATové měny. To by vedlo ke zjednodušení systému pro day2day tradery a zároveň i pro následné státní kontrolní mechanismy. Tyto dvě úpravy by mohly výrazně zatraktivnit Českou republiku pro celý průmysl virtuálních aktiv.

Je v Česku danění kryptoměn správně nastavené? Podívejte se, co na to říká například Martin Stránský, ředitel a zakladatel společnosti Bit.plus, Karel Wolf, analytik a redaktor Forbes a další osobnosti z kryptosvěta na www.kryptobezpecne.cz.

Komentář


Jak změnit zdanění kryptoměn v Česku? Časový test a zdanění až při převodu na FIAT

Nastavení zdanění kryptoměn v České republice mi přijde kostrbaté. Pro běžného člověka, který nakoupí kryptoměnu, drží ji několik let a následně prodá, je postup relativně jednoduchý. Pro subjekty, které se obchodováním kryptoměn a s nimi spojenými službami živí a mají to jako hlavní činnost podnikání, je proces značně komplikovaný.

Největším problémem je, že daníte jednotlivé transakce mezi kryptoměnami. A to navzdory tomu, že jste nerealizoval zisk zpět do FIAT měny. Jednoduchý příklad: nakoupím si kryptoměnu ether za bitcoin na určitém kurzu. V ten moment jsem v “neuzavřeném” zisku, který daním. Ethereum však prodám zpět do FIAT měny o rok později a ve ztrátě. Skutečný zisk jsem tedy neměl, i přesto jsem ale v minulém přiznání danil.

Další překážkou je evidence, která je zbytečně složitě nastavená. Na burzách často firmy, projekty i jednotlivci udělají tisíce obchodů ročně. Každý jeden obchod musí být přitom přesně evidován a zanesen do účetnictví pro následné zdanění. To je obrovská a nákladná administrativní zátěž, při které můžete udělat často řadu chyb. Jednoduše vytáhnout export z burzy bohužel nestačí. 

Je potřeba se začít tématem daní co nejdříve zabývat. České republice by v této oblasti neměl ujet vlak. Řada evropských zemí je v podpoře krypto průmyslu velmi proaktivní. Dnes už je běžné, že mají například zavedený časový test na kryptoměny, podobně jako u akcií. V Německu dokonce stačí pouze jeden rok držet kryptoměnu a jste osvobozeni od daně.

Proto navrhuji zaměřit se na dvě změny. Tou první je nastavit časový test a inspiroval bych se právě Německem. Za druhé, problém, který v článku popisuji, má jednoduché řešení. Subjekty by musely danit až v případě, kdy kryptoměny exitují do FIAT měny. Pro tradery a obchodníky je tohle revoluční krok v oblasti danění kryptoměn. 

Pro český krypto průmysl a také pro českou ekonomiku jde o důležité změny. 

V momentě, kdy začne platit regulace MiCA, mají subjekty možnost pasportizovat své služby po celé EU. Budou si tak vybírat zemi pro sídlo svého podnikání a zaměří se především na dvě oblasti. První bude licenční řízení, především pak časová náročnost získání licence. 

Druhou oblastí, která je bude zajímat, je daňový systém. Země, které budou tento byznys podporovat a rozvíjet, v této volbě vyhrají. A vítězné země získají také velké daňové výnosy z krypto průmyslu, protože byznys s kryptoměnami má obrovský ekonomický potenciál. 

ADAM NEUBERGER
odborník na kryptoměny, spoluzakladatel projektu Probinex
23. 9. 2022

Analýza


Jak se daní kryptoměny v ČR?

Existují dvě klíčové informace, bez kterých se do problematiky nedá ponořit. 

První: Podle České národní banky kryptoměny nespadají do žádné ze zavedených tříd. Pro účely daně se příjem z nakládání s kryptoměnami klasifikuje mezi tzv. ostatní příjmy (dle §10 zákona o daních z příjmů). 

Druhá: Rozdíl mezi termíny „zisk“ a „příjem“. Příjem je vše hodnotné, co získáte. Bez důrazu na kontext. Zisk je rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou. K prodejní ceně lze zahrnout i výdaje – v našem případě poplatky směnárně či burze. Příjem se vždy úřadům hlásí, i když nebyl realizován zisk! 

Nejpalčivějším bodem, který mnohdy komplikuje práci profesionálovi v oblasti kryptoměn, je absence možnosti zpětného uplatnění daňové ztráty. A to jak napříč aktivy, tak napříč zdaňovacími obdobími. Pokud v tom samém roce realizuji zisk na BTC, ale přijdu o dvojnásobek na ETH, můj zisk na bitcoinu musím zdanit. A to i když je mé portfolio jako celek v minusu.

To samé platí napříč zdaňovacími obdobími. Realizovaná ztráta z minulého roku není důvodem ke snížení daňového základu u roku nynějšího. Kromě toho mějte na mysli, že veškeré jiné ostatní příjmy musíte s kryptoměnami sečíst. 

Pro fyzické osoby platí povinnost odvést ze zisku z kryptoměn daň ve výši 15 % ze zisku. Pokud je váš roční příjem vyšší než 48násobek průměrné mzdy (aktuálně 1 958 400 korun ročně), jde o 23 %. 

Při výpočtu zisku pracujeme s tradičními účetními metodami – nejjednodušší je tzv. First In First Out (FIFO). Nejstarší náklady za jednu konkrétní kryptoměnu a v jedné konkrétní výši aplikujete vůči nejnovějším ziskům vůči té samé kryptoměně a výši. 

Dle zákona o účetnictví lze při výpočtu zisku volit ze dvou metod. Jednou je přístup FIFO a druhou metoda váženého aritmetického průměru. V konečném důsledku je vždy na poplatníkovi, ke které metodě se přikloní. 

23. 9. 2022

Trendy a novinky


Největší blockchain síť Ethereum prošla přelomovou aktualizací. Zvládne to?

Ethereum se přestalo těžit. Jeho protokol změnil systém konsensu, kdy o validaci transakcí rozhoduje algoritmus místo těžařů. Důsledkem je snížení energetické náročnosti sítě o 99,5 %. Ethereum 2.0 má být rychlejší, efektivnější a umožnit tvůrcům aplikací na blockchainu přijít s komplexními nápady. Kritici poukazují na možnost snížení bezpečnosti sítě. Jak to celé dopadne se dozvíme v následujících týdnech.

Instituce Fidelity, Charles Schwab, Citadel a další spouští vlastní burzu kryptoměn

Přední světové finanční společnosti společně spouští burzovní platformu EDXM. Jejich cílem je nabídnout platformu, která bude funkční jak pro retailové, tak i instituční obchodníky. Konsorcium firem vidí v bilionovém trhu kryptoměn příležitost a poptávku, která navzdory stále rostoucímu průmyslu není nasycená. EDXM prozatím míří exkluzivně na Spojené státy americké.

Návrhy na změnu danění kryptoměn: Zdanění až po převodu do FIAT a časový test 

Současná česká legislativa danění kryptoměn neupravuje a vnímá je jako zboží. Podle některých zákonodárců a zástupců krypto průmyslu tím ale omezuje rozvoj a potenciál kryptoměn pro českou ekonomiku. Navrhují proto dvě řešení, jak zdanění kryptoměn změnit. Jedná se především o zdanění až po převodu do FIAT měny a zavedení časového testu. Podívejte se na pohled poslance, zástupce krypto projektu a Ministerstva financí na www.kryptobezpecne.cz

Čísla, data, informace v souvislostech


Zdanění kryptoměn je napříč světem vesměs vysoké. Drtivá většina zemí nedává virtuálním aktivům výhody, kterými mají tradiční FIAT měny. Zářnou výjimkou je například Německo, kde jste při dlouhodobém držení kryptoměny od daně osvobozeni.

Krypto BEZPEČNĚ


Na co si dát pozor při podání daňového přiznání, když obchoduji s kryptem?   

Přestože jde stále o poměrně mladé odvětví, už nyní obchodování s kryptoměnami podléhá zdanění, a proto figuruje v hledáčku finančního úřadu.

Jak se vyhnout možným problémům? 

Je třeba mít na paměti, že se daní příjem z každé jedné ziskové transakce, a to i při obchodování jedné kryptoměny za druhou. Doporučujeme proto vést si záznamy o všech transakcích, které při obchodování provedete, ať už v rámci burzy nebo směnárny. 

V případě, že si nebudete jistí, je dobré konzultovat vše s daňovým poradcem, který má v této oblasti zkušenosti. 

Co o kryptu možná nevíte


Co je to KYC? 

Know Your Customer, známé také jako KYC, patří mezi nejčastěji skloňované termíny v oblasti finančnictví. Jedná se o povinnost poskytovatelů finančních služeb identifikovat své zákazníky, uchovávat záznamy o identifikaci a předávat je státním orgánům. K identifikaci dochází pomocí osobních dokumentů, například občanského průkazu či výpisu z účtu, jejichž kopii zákazník zašle většinou online.

Rádi vám doplníme další komentáře a informace z kryptosvěta.

+420 724 209 854

Vydává AMI Communications, Týn 4/641, 110 00 Praha 1, IČ: 63077370, +420 234 124 112, topmanagement@amic.cz